På uppdrag.

I vår digitaliserade värld är det viktigt med bilder för alla som vill rekrytera och marknadsföra sig, det är så man på en hundradels sekund når igenom bruset fram till den enskilda individen. Hemvärnets Musikkår Guldsmedshyttan behöver då och då nya bilder till sin Facebooksida varpå jag försöker göra mitt bästa för att dokumentera vad som händer. Sidan når ut brett och nya musiker värvas när man ser att kåren är aktivt. Smart av dem och roligt för mig som får vara med och kryssa mellan allehanda notställ och vackra instrument.
 
 
Visa fler inlägg